M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

M2 Acem-meditasjon

NYTT!! M2 er nå helt omarbeidet og fornyet.

M2 er den naturlige fortsettelse etter M1. Målet med M2 er å bidra til bedre meditasjon og større forståelse for prosessene som Acem-meditasjon kan åpne for, samt øke innsikten i de mange nyanser i samspillet mellom spontanaktivitetene og egen meditasjonsutførelse.

M2 går over fem kvelder og dekker ulike tema:

  • Aktualisering og motstand
  • Sensitivitet i utførelsen
  • Langmeditasjon 1 1/2 time
  • Metatanker og selvbilder
  • Personlig utvikling

Møtene starter med 30-45 minutters fellesmeditasjon. Med utgangspunkt i et kurshefte diskuteres ulike spørsmål ut fra ens meditasjon. Gjennom slike diskusjoner blir forståelsen mer personlig og helhetlig, og den gir bedre utgangspunkt for mer utbytte av meditasjonene i hverdagen. 

 

Kommende M2 - Fra aktualisering til personlig utvikling

 
november
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
26. november, 2020
januar
Skaugumåsen kurssenter, Asker
13. januar, 2021
februar
Sporveisgaten 37, Oslo
17. februar, 2021
mai
Henrik Steffens gt 21, Stavanger
27. mai, 2021