Har lært

For deg som har lært Acem-meditasjon. Kurs, retretter og fordypning.

Når du har lært Acem-meditasjon kan du gå både i bredden og dybden. Alle aktiviteter kombinerer meditasjon med samtaler for å hjelpe deg til å få mer ut av meditasjonen og integrere den i dagliglivet.

Mange erfarer at retretter - og senere fordypelsesretretter - gir bedre grep om det meditasjonen kan gi også i et eksistensielt perspektiv.

Meditasjonsretretter

 • Miniretrett er et godt sted å prøve ut litt lengre meditasjoner. Retrettene varer et døgn og byr på veiledning, meditasjonsforedrag og fellesskap med andre mediterende.
 • Helgeretrett hjelper deg med å overkomme hindre i meditasjonsutførelsen. Dette leder til dypere avspenning og kan være begynnelsen på en berikende selvutviklingsprosess.
 • Drop-in-retrett gir deg anledning til å komme når det passer og selv bestemme lengden på oppholdet. 
 • Ukesretrett holdes på Acems retrettsentre i Norge og Sverige. Dypere nivåer av stress og muskelspenninger slipper taket, noe som igjen åpner for sinnsro og økt nærvær.
 • Fordypelsesretrett er anledning til å utforske hva Acem-meditasjon kan by på i eksistenisiell sammenheng. For den som har erfaring med ukesretretter, og som ønsker å meditere over sekstimers-terskelen.
 • Videregående fordypelsesretrett er for den som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har bred erfaring fra én- og toukers fordypelsesretretter. Retretten stimulerer gradvise, men grunnleggende indre endringsprosesser som åpner sinnet for meditativ stillhet.
 • Intensiv videregående fordypelsesretrett er for den som allerede har deltatt på minst to videregående fordypelsesretretter.

Meditasjonsmøter

 • Langmeditasjoner er drop-in sesjoner med gruppemeditasjon over én time, etterfulgt av diskusjon og veiledning.
 • Fellesmeditasjoner kombinert med meditasjonssamtaler er motiverende ofr din daglige praksis, og øker din mestring av de grunnleggende meditasjonsferdighetene.
 • Oppfriskningskurs kan hjelpe deg tilbake til meditasjonensvanen etter et avbrekk.

Fortsettelseskurs

 • Fortsettelseskursene M1, M2 og Kurs om ledighet knytter meditasjonsteorien til egen praksis, øker kvaliteten på din utførelse og forsterker både kortsiktige og langsiktige resultater av meditasjonen.
 • Veiledningsgrupper er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning.

Gruppepsykologi

 • Acem kommunikasjonskurs er en anledning til å utforske egen personlighet og måten du samhandler med andre på i en åpen og reflekterende atmosfære. Effekten av denne erfaringen med selvutvikling vil merkes både i arbeids- og privatliv.

Du kan også gjøre en avtale om å diskutere egen meditasjonspraksis med en kvalifisert veileder.

Aktiviteter

Aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon

Oslo og Akershus | Østlandet | Sørlandet | Vestlandet | Midt-Norge | Nord-Norge

Acems rettrettsentre

Halvorsbøle | Lundsholm

Retretter

Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 12. oktober 2018 kl 16:00
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Fredag 12. oktober 2018 kl 16:00
Lundsholm, Värmland
Fredag 19. oktober 2018 kl 15:00

Kulturarrangementer

Sporveisgaten 37, Oslo
Torsdag 27. september 2018 kl 18:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Onsdag 3. oktober 2018 kl 19:00
Acem Trondheim - Brodtkorbsvei 2
Fredag 19. oktober 2018 kl 19:00